PE Foam

Màng xốp hơi

EVA

EPS

thông tin liên hệ
Mr Bùi Mạnh Hùng
Giám Đốc
0908.920.039 - 0908.406.079 (ZALO : khaisaoic)

PE FOAM

Tấm PE Foam In
Tấm PE Foam In
PE Foam định hình
PE Foam định hình
Mút Xốp Pe Base
Mút Xốp Pe Base
Mút Xốp Pe Calmag
Mút Xốp Pe Calmag
Mút Xốp Pe Chlorine
Mút Xốp Pe Chlorine
Mút Xốp Pe Nite
Mút Xốp Pe Nite
Mút Xốp Pe Potassium
Mút Xốp Pe Potassium
Mút Xốp DO
Mút Xốp DO
Mút Xốp Pe AM
Mút Xốp Pe AM
Túi Foam 2 ngăn
Túi Foam 2 ngăn
Túi Foam 3 ngăn
Túi Foam 3 ngăn
Túi Foam 2 ngăn
Túi Foam 2 ngăn
Túi Foam in
Túi Foam in
Túi Foam in
Túi Foam in
Túi Foam in
Túi Foam in
Túi FE Foam may
Túi FE Foam may
Túi FE Foam may
Túi FE Foam may
Túi Foam
Túi Foam
Tấm Foam in
Tấm Foam in
Tấm PE Foam
Tấm PE Foam
Tấm PE Foam
Tấm PE Foam
Túi OPP Foam
Túi OPP Foam
Cuộn Foam
Cuộn Foam
Cuộn Foam
Cuộn Foam
Góc Foam
Góc Foam
Góc Foam
Góc Foam
Ống Foam
Ống Foam
Ống Foam
Ống Foam
Ống Foam
Ống Foam
Ống Foam
Ống Foam

Màng xốp hơi

Màng xốp hơi cuộn
Màng xốp hơi cuộn
Màng xốp hơi cuộn
Màng xốp hơi cuộn
Túi xốp hơi 2A keo dán
Túi xốp hơi 2A keo dán
Túi xốp hơi 3A
Túi xốp hơi 3A
Túi xốp hơi in
Túi xốp hơi in
Túi xốp hơi in
Túi xốp hơi in
Túi xốp hơi in
Túi xốp hơi in

EVA

Eva in
Eva in
EVA cuộn
EVA cuộn
Tấm EVA
Tấm EVA
Túi EVA
Túi EVA
Eva in
Eva in
Eva Dán Keo 2 Mặt
Eva Dán Keo 2 Mặt
Tấm EVA Foam Trắng
Tấm EVA Foam Trắng

EPS

Xốp EPS
Xốp EPS
Xốp EPS
Xốp EPS
Xốp EPS
Xốp EPS
Xốp EPS
Xốp EPS