PE Foam

Màng xốp hơi

EVA

EPS

thông tin liên hệ
Mr Bùi Mạnh Hùng
Giám Đốc
0908.920.039 - 0908.406.079 (ZALO : khaisaoic)

PE FOAM

Túi Foam 2 ngăn
Túi Foam 2 ngăn
Túi Foam 3 ngăn
Túi Foam 3 ngăn
Túi Foam 2 ngăn
Túi Foam 2 ngăn
Túi Foam in
Túi Foam in
Túi Foam in
Túi Foam in
Túi Foam in
Túi Foam in
Túi FE Foam may
Túi FE Foam may
Túi FE Foam may
Túi FE Foam may
Túi Foam
Túi Foam
Tấm Foam in
Tấm Foam in
Tấm PE Foam
Tấm PE Foam
Tấm PE Foam
Tấm PE Foam
Cuộn Foam
Cuộn Foam
Cuộn Foam
Cuộn Foam
Góc Foam
Góc Foam
Góc Foam
Góc Foam
Ống Foam
Ống Foam
Ống Foam
Ống Foam
Ống Foam
Ống Foam
Ống Foam
Ống Foam

Màng xốp hơi

Màng xốp hơi cuộn
Màng xốp hơi cuộn
Màng xốp hơi cuộn
Màng xốp hơi cuộn
Túi xốp hơi 2A keo dán
Túi xốp hơi 2A keo dán
Túi xốp hơi 3A
Túi xốp hơi 3A

EVA

EVA cuộn
EVA cuộn
Tấm EVA
Tấm EVA
Túi EVA
Túi EVA

EPS

Xốp EPS
Xốp EPS
Xốp EPS
Xốp EPS
Xốp EPS
Xốp EPS
Xốp EPS
Xốp EPS