PE Foam

Màng xốp hơi

EVA

EPS

thông tin liên hệ
Mr Bùi Mạnh Hùng
Giám Đốc
0908.920.039 - 0908.406.079 (ZALO : khaisaoic)

Màng xốp hơi túi

Túi xốp hơi 3A keo dán
Túi xốp hơi 3A keo dán
Túi xốp hơi 2A keo dán
Túi xốp hơi 2A keo dán
Túi xốp hơi 3A
Túi xốp hơi 3A